Одоо надад ганц байгаа хэрэгтэй зүйл нь намайг тэврээд үсийг минь зөөлөн илбэх хэн нэгэн. Гаднаа инээн жаргалтай байгаа юм шиг амьдрах нь нэг төрлийн сайханч дотоод сэтгэлээ өнгийн харахнээ би дотроосоо гундан буй нь илт. Эморолтой үедээ улам өөрийгөө гуниглуулж эсвэл гунигтай кино үзэж далимдуулж уйлна. Одоогоос яг нэг жилийн өмнө метронд нэгэн 50 гаруй насны ахтай санаандгүй таарч тэр хүнтэй хэсэг зуур яриа өрнүүлж билээ. Ах жаахан халамцуухан харваас их намбалаг сайхан энергитэй хүн байсан санагдаж байна. Зүгээр л нэг мэтронд таарсан рандом охинд сэтгэлээ уудлан ярих нь аюулгүй санагдсан байх. Дахин таарах эсэхийг мэдэхгүй ч сэтгэлээс минь…

Анударь Д.

Shine your light

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store